Andmekaitse korraldus

Merivälja Kool juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest.

Tallinna Linna andmekaitsetingimused link opens on new page(Tallinna linnapea käskkiri 24.05.2018 nr LSB-28/17

Töötleme Teie isikuandmeid (näiteks ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed, jm) järgmiselt:

-avaliku ülesande täitmisel,
-juriidilise kohustuse täitmisel,
-sõlmitud lepingu täitmisel.

Nõusolekut vajame:

  • Õpilase nime, foto, koolitööde ja nende salvestuste avalikustamiseks kooli veebilehel, stendidel, infoekraanidel ja kooli sotsiaalmeedia kanalites, haridusüritustel, ajakirjanduses ja aastaraamatutes. Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on koolielu kajastamine.
  • Lastevanemate e-posti aadressi lisamisel klassi lastevanemate listi, et hõlbustada klassijuhataja, õpetajate ja kooli juhtkonna suhtlemist lastevanematega ning teabe kiireks edastamiseks, loob kool iga klassi õpilaste vanemate e-posti aadressidest listi.
  • Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (e-õpilaspiletiga ja e-õppega seotud süsteemid, e-kool).

 Nõusolekut säilitatakse 2 aastat pärast andmete töötlemise lõpetamist.

Täpsema ülevaate asutuse andmetöötlustest leiate Tallinna andmetöötlusregistrist.

Tallinna andmetöötlusregister on leitav aadressilt: https://atr.tallinn.ee/link opens on new page.

Konkreetse asutuse andmetöötlused leiate järgnevalt:

- vajutate lahtrile „otsing“

- seejärel nupule „vali asutus“ ja kirjutate üleval avanenud lahtrisse lasteaia/kooli nime

- seejärel vajutate nupule „otsi“ ning vajutate avanenud nimekirjas lasteaia/kooli nimele (mis on punast värvi)

-  lõpuks vajutate allpool olevat sinist nuppu „otsin“.

Peale seda avaneb nimekiri kõikidest lasteaia/kooli andmetöötlustest, iga andmetöötluse kirjeldust saate vaadata vajutades nupule „vaatan“.

Kooli andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Tallinna Linnakantselei linnasekretäri büroo andmekaitsespetsialist. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil andmekaitse@tallinnlv.eelink opens on new page

Andmekaitse info on leitav Andmekaitse inspektsioonilink opens on new page kodulehel.

 

Avaldatud 14.09.2023. Viimati muudetud 20.11.2023.