Hariduse tugiteenused

Merivälja koolis pakutavate hariduse tugiteenuste eesmärk on iga õpilase individuaalse arengu toetamine.

Õpilaste toetamisel lähtutakse erinevatest riigi ja Tallinna linna õigusaktidest ning Merivälja kooli dokumentidest. Hariduse tugiteenuste osutamise aluseks on kooli õppekava osa „Õpilase toetamise põhimõtted“.

Hariduse tugiteenuste pakkumist korraldavad:
Bergit Semre (sotsiaalpedagoog)
Ene Avson (PPR tegevuse korraldamine)
Helina Silberg (HEV õpilase õppe koordineerimine I ja II kooliaste, eripedagoog II kooliaste)
Kerli Haav (HEV õpilase õppe koordineerimine III kooliaste, eripedagoog III kooliaste)
Katrin Alling (eripedagoog I kooliastmes)
Sheila Kolk (psühholoog)

Õpilase arengu jälgimine ja toetamine

Hariduse tugiteenused Merivälja Koolis

Avaldatud 19.02.2019. Viimati muudetud 14.09.2022.