Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamine

Merivälja Kooli direktor Greta Henriksson vastutab korruptsiooni ennetamise meetmete eest ja informeerib töötajat tööle asumisel, et antud ametikohaga kaasneb ametiseisund korruptsioonivastase seaduse mõistes.
Kontakt: Greta Henriksson, greta.henriksson@mvk.ee, tel. +372 5377 5871.

Kinnitatud direktori 15.09.2023 käskkirjadega nr 1-2/14 Ametiisikute kinnitamine ja nr 1-2/15 Korruptsiooni ennetamise mõistes ametiseisundit omavate ostumenetluste läbiviimise eest vastutajate määramine.

Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendilink opens on new page, mis on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278

Lisainfo lugemiseks: 
www.korruptsioon.eelink opens on new page 
Korruptsioonivastane seaduslink opens on new page
Korruptsiooniennetus ja huvide konflikti vältimine õppeasutustes Linklink opens on new page

Avaldatud 14.09.2023. Viimati muudetud 25.01.2024.