Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamine

Merivälja Kooli direktor Greta Henriksson vastutab korruptsiooni ennetamise meetmete eest ja informeerib töötajat tööle asumisel, et antud ametikohaga kaasneb ametiseisund korruptsioonivastase seaduse mõistes.
Kontakt: Greta Henriksson, greta.henriksson@mvk.ee, tel. +372 5377 5871.

Kinnitatud direktori 15.09.2023 käskkirjadega nr 1-2/14 Ametiisikute kinnitamine ja nr 1-2/15 Korruptsiooni ennetamise mõistes ametiseisundit omavate ostumenetluste läbiviimise eest vastutajate määramine.

Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendilink opens on new pagejuhendi">, mis on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278

Lisainfo lugemiseks: 
Korruptsioonivastane seaduslink opens on new page
www.korruptsioon.eelink opens on new page 
Korruptsiooniennetus ja huvide konflikti vältimine õppeasutustes Linklink opens on new pageLink">
Korruptsiooni ennetamise e-õppekursus: Linklink opens on new pageLink">

 

2024. aasta ostumenetluste hangete läbiviijad on kinnitatud direktori 09.05.2024 käskkirjaga nr 1-2/4: Linklink opens on new page.

Avaldatud 14.09.2023. Viimati muudetud 17.05.2024.