Eelkool

Eelkooli registreerimine on lõppenud, kuna rühmad on täitunud.

Eelkooli registreerimine 2023/2024 õppeaastaks.

Ootame eelkooli 1. septembril 2024. aastal kooliteed alustavaid lapsi.

Registreerimine Merivälja Kooli eelkooli 2023/2024 õppeaastaks selle LINGI kaudu. Registreerimine lõpeb, kui rühmad on täis ja sellekohane info lisatakse kodulehele.

Registreerunutega võtab eelkooli õpetaja ise ühendust enne õppetöö algust (septembris).

2023/2024 õppeaastal alustab eelkool tegevust oktoobrist ja kestab kuni mai keskpaigani. Avame 1-2 rühma, rühma suurus on kuni 15 last. Kohtumised toimuvad korra nädalas kindlatel kokkulepitud nädalapäevadel praeguse arvestusega tesipäevadel ajavahemikus kell 15.30-17.30 (2*60 minutit). Tundide vahel on vastavalt vajadusele lühikesed pausid. Tulenevalt Tallinna Haridusameti koolide teenuste hinnakirjast on kooliks ettevalmistus ehk eelkooli kuutasu 52 eurot (on ülevaatamisel ja septembrist võib hind muutuda), mis sisaldab ka osalist õppevahendite kulu. Tasumine toimub arvete alusel iga kuiselt, mis on püsiv suurus vaatamata sellele, mitu eelkooli päeva selle kuu jooksul toimus. 

NB! Eelkooli ei toimu riigipühadel ja koolivaheajal ning antud tunde ei asendata.

Eelkooli tegevuse aluseks on alushariduse riikliku õppekava põhjal koostatud Merivälja Kooli eelkooli õppekava. Eelkooli tegevuses keskendutakse lapse individuaalse arengu igakülgsele toetamisele. Eelkooli tegevuste ettevalmistamine, läbiviimine ja tulemuste analüüsimine toimub meeskonnatöös. Erinevaid lõimitud tegevusi viib läbi klassiõpetaja, kõne ja keele valdkonna arendustegevustesse kaasatakse logopeed, laste üldise arengu ja õpioskuste teemal toetab õppekava rakendamist eripedagoog, laste sotsiaalsete- ja koostööoskuste arendamise eesmärgil nõustab eelkooli tegevust sotsiaalpedagoog, laste emotsionaalse arengu toetamiseks on meeskonda kaasatud koolipsühholoog. 

Eelkooli tegevuse korraldamisel on meeskonna oluline liige lapsevanem, kes on oma lapse arengu toetamisel kõige suurem ekspert. 

Küsimuste korral kirjutada meilile rita.lumiste´at´mvk.ee.

Lugupidamisega

Merivälja Kool

Avaldatud 19.02.2019. Viimati muudetud 15.09.2023.