Tervisenõukogu

Merivälja Kooli Tervisenõukogu eesmärgiks on edendada tervislikke eluviise ja arendada turvalist keskkonda ning kujundada ühtseid väärtusi parima tervise ja üldise heaolutunde nimel.   

Koosseis 2020/2021 õppeaastal
 
Kelly Uukkivi - vanematekogu esindaja  
Merike Jürilo - õppejuht
Liivi Kivimäe-Bondarev -  loodusainete õpetaja
Sergei Bondarev - kehalise kasvatuse õpetaja
Leana Reiu - loodusainete õpetaja
Anu-Ell Kruusmann - kooliõde
 
Kontakt tervisenoukogu 'ät' mvk.ee
 
 
2020/2021 õ.-a. tegevused, täienevad jooksvalt
 
Tähelepanu kätehügieenile! Koostöös kunstiõpetuse õpetajaga on õpilastel valminud kätepesu plakatid. 1.ja 2. klasside õpilastele õpetatud õiget kätepesutehnikat.
Igapäevane aktiivne liikumine!  6.-9. klassidele üleskutse sammulugemiseks "Sammume aktiivselt talve poole".
 
 
Merivälja Kooli tervisenõukogu peamised tegevusvaldkonnad
 
Keskkond - füüsiline ja vaimne keskkond, kooli korrashoid, hügieeninõuded, ohutus.
Spordi ja liikumisega seotud üritused
Toitlustamine - menüü mitmekesisus, kvaliteet, söökla esteetilisus.
Tervise teemad õppekavas -  terviseteadliku käitumise süvendamiseks tegevuste planeerimine kooli õppekava arendamisel, lõiming erinevate õppeainetega igas kooliastmes. Terviseteadlikku käitumist toetavate teemanädalate läbiviimine osana õppetegevusest. 
Ohutusalased koolitused - esmaabi, pääste, evakuatsioon.
Huviringide töö - erinevate loovus-, teadus-, spordi- ja liikumisringide töö koolimajas.  
 
 
Avaldatud 03.12.2020. Viimati muudetud 06.09.2022.