Hoolekogu

✉️ Võta ühendust hoolekoguga: hoolekogu 'ät' mvk.ee

Merivälja Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kes aitab võimestada kooli missiooni jälgides, et õppe - ja kasvatustegevus vastaks õpilaste arengule ja huvidele ning toetab sellesuunalist koostööd.

Hoolekogu missioon on olla ühendav sild kooli ja kogukonna ning erinevate huvigruppide vahel. Merivälja Kooli hoolekogus osalevad liikmetena erinevad osapooled: õpilaste, õpetajate, vanemate, vilistlaste, Pirita Linnaosa Valitsuse ning kooli toetava organisatsiooni esindajad.

Hoolekogu korralised koosolekud toimuvad õppeaasta kestel neljal korral, kus lisaks liikmetele on külalistena osalema kutsutud kooli direktor, õppejuht ja vanematekogu esindaja.

Täpsem hoolekogu töökord ja roll on toodud Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses (PGS) § 73link opens on new page ja Riigi üldhariduskooli hoolekogu moodustamise kord ja töökordlink opens on new page

Hoolekogu tegeleb järgnevaga:

 • annab arvamuse kooli arengukavale, põhimäärusele, õppekava muudatustele, sisehindamise korrale, vastuvõtu korrale ja kodukorrale;
 • annab nõusoleku suurendada erandjuhul põhikooli õpilaste arvu klassis;
 • annab nõusoleku riiklikult kehtestatud koolivaheaegade muutmiseks;
 • osaleb õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursside läbiviimisel;
 • annab hinnangu huvitegevuse ja pikapäevarühma töökorralduse kohta;
 • teeb kooli pidajale ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

2023/24 õppeaasta hoolekogu liikmed:

 • Annely Soosaar, lapsevanem;
 • Ulrika Paavle, lapsevanem;
 • Eleri Kautlenbach, lapsevanem;
 • Marilin Laanetu, õpetajate esindaja;
 • Dagmar Luts, õpilaste esindaja;
 • Paul Pohla, vilistlaste esindaja;
 • Kaido Saarniit, linna esindaja

Hoolekogu valimise kord:

Koosolekute protokollid:

28.08.2023 Hoolekogu koosoleku protokolllink opens on new page
13.06.2023 Hoolekogu koosoleku protokolllink opens on new page
05.04.2023 Hoolekogu koosoleku protokoll
08.02.2023 Hoolekogu koosoleku protokoll
09.11.2022 Hoolekogu koosoleku protokoll
19.10.2022 Hoolekogu koosoleku protokoll
24.08.2022 Hoolekogu koosoleku protokoll
08.06.2022 Hoolekogu koosoleku protokoll
06.04.2022 Hoolekogu koosoleku protokoll
09.02.2022 Hoolekogu koosoleku protokoll
24.11.2021 Hoolekogu koosoleku protokoll
18.10.2021 Hoolekogu koosoleku protokoll
10.05.2021 Hoolekogu koosoleku protokoll
15.03.2021 Hoolekogu koosoleku protokoll + Lisa
11.01.2021 Hoolekogu koosoleku protokoll
29.10.2020 Hoolekogu koosoleku protokoll
30.09.2020 Üldkoosoleku protokolllink opens on new page
15.05.2020 Hoolekogu koosoleku protokoll
01.04.2020 Hoolekogu koosoleku protokoll
06.02.2020 Hoolekogu koosoleku protokoll ja lisa: sündmuste plaan
13.01.2020 Hoolekogu koosoleku protokoll
28.11.2019 Hoolekogu koosoleku protokoll
30.10.2019 Hoolekogu koosoleku protokoll
06.09.2019 Hoolekogu koosoleku protokoll
03.04.2019 Hoolekogu koosoleku protokoll
16.01.2019 Hoolekogu koosoleku protokoll
07.11.2018 Hoolekogu koosoleku protokoll
24.09.2018 Koosolek hoolekogu vanemate ja vanematekogu esimehega
19.09.2018 Lastevanemate üldkoosoleku protokoll
03.05.2018 Hoolekogu koosoleku protokoll
12.02.2018 Hoolekogu koosoleku protokoll
09.01.2018 Hoolekogu koosoleku protokoll

Vanematekogu

Merivälja Kooli Vanematekogu 7. koosoleku (2020.10.07) protokoll
Merivälja Kooli Vanematekogu 6. koosoleku (2020.05.14) protokoll ja tegevuste tutvustus 2019-2020.
Merivälja Kooli Vanematekogu tegevuste tutvustus 2018-2019.
Merivälja Kooli Vanematekogu 5. koosoleku (2018.11.01) protokoll.
Merivälja Kooli Vanematekogu 4. koosoleku (2018.09.13) protokoll.
Merivälja Kooli Vanematekogu 3. koosoleku (2018.05.07) protokoll.

Avaldatud 19.02.2019. Viimati muudetud 16.11.2023.