E-õpilaspilet

Merivälja Koolis on kasutusel AS Valnese poolt välja antavad e-õpilaspiletid, mille kohta saab lähemalt lugeda SIITlink opens on new page.

Fotod tuleb saata foto ‘ät’ mvk.ee (pildi pealkirjaks lapse isikukood, meilis tekstina lapse nimi ja klass).

Küsimuste korral kirjutage info ‘ät’ mvk.ee (foto ‘ät’ mvk.ee aadress on vaid fotode vastuvõtmiseks ning seda pidevalt ei loeta).

NB! Korduva õpilaspileti tellimus läbi eKooli juhend SIIN!link opens on new page

E-õpilaspileti väljaandmise ja kasutamise kord

 1. E-õpilaspilet on dokument, mis tõendab, et õpilane õpib Merivälja Koolis.
 2. E-õpilaspilet on isikustatud ja seda saab kasutada Tallinna ja Harjumaa ühistranspordis sõiduõiguse valideerimiseks ning on vajalik kooli sööklas.

E-õpilaspileti väljastamine ja registreerimine

 1. E-õpilaspileti esmaseks väljastamiseks peab õpilane või lapsevanem saatma e-kirjaga aadressile foto 'ät' mvk.ee järgnevad andmed:
  a)      lapse ees- ja perekonnanimi, klassi number tähisena (nt. Kooli Õpilane, 1.A)
  b)      digitaalne dokumendifoto .jpg või .png failina, mille pealkiri on õpilase isikukood (nt. 39901010420.jpg või 39901010420.png) Dokumendifoto nõuetest saab lugeda SIITlink opens on new page.
  E-õpilaspileti jaoks võib vabalt kasutada ka ise mobiiltelefoniga heledal taustal tehtud portreefotot.
 2. E-õpilaspilet väljastatakse õpilasele pärast õpilase arvamist Merivälja Kooli õpilaste nimekirja direktori käskkirja alusel. E-õpilaspileti kehtivusaeg on trükitud piletile.
 3. E-õpilaspiletite väljastamise üle peetakse arvestust õpilaspiletite registris.
 4. Esmase õpilaspileti väljastab kool õpilasele tasuta.
 5. Korduva õpilaspileti tellimus läbi eKooli juhend SIIN!

Õpilaspileti tagastamine

 1. E-õpilaspilet kuulub Merivälja Koolile, kus see väljastatakse konkreetsele isikule, kelle andmed on trükitud kaardile. Kaardi edastamine kolmandatele isikutele on keelatud. Kaardi leidmise korral tuleb see tagastada Merivälja Koolile.
 2. Õpilase väljaarvamisel kooli õpilaste nimekirjast on õpilane või lapsevanem kohustatud tagastama e-õpilaspileti koolile.
 3. 9. klassi lõpetanute e-õpilaspiletid kehtivad piletile märgitud kehtivusaja lõpuni ning neid koolile tagastama ei pea.
Avaldatud 12.09.2019. Viimati muudetud 01.09.2023.